Báo cáo hoạt động năm 2017

Ngày 10/09/2018

Annual Report 2017: Tóm tắt những hoạt động trong năm đầu tiên thành lập

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

EfD-Vietnam được bắt đầu triển khai vào năm 2017. Những nỗ lực của EfD-Vietnam được thể hiện rõ nhất bằng một hình ảnh từng được trình bày tại buổi hội thảo khởi động của trung tâm: một nhóm ngư dân đang kéo lưới cá đầy từ biển vào lúc bình minh.

AnnualReport2017-1

Thông điệp rất đơn giản: đó là thời điểm để các nhà kinh tế môi trường giỏi nhất ở Việt Nam cùng nhau xuất bản những nghiên cứu chất lượng cao có liên quan đến chính sách.

EfD-Vietnam tập hợp một mạng lưới các nhà nghiên cứu có thể làm việc cùng nhau để đạt được điều này. Những thành tựu trong năm đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho tương lai của trung tâm, nơi chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Vào năm 2017, trung tâm triển khai hai dự án nghiên cứu do EfD tài trợ. Đầu tiên là về các hệ sinh thái rừng ngập mặn, và thứ hai xem xét các tác động của việc phân cấp quản lý rừng đối với nạn phá rừng ngập mặn. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã xuất bản ba bài báo về khí hậu và phát triển, kinh tế môi trường và tài nguyên, và kinh tế biến đổi khí hậu. Sự khởi đầu này đã tạo động lực tốt cho các ấn phẩm bổ sung trong tương lai gần. Quá trình tiếp cận chính sách được bắt đầu thông qua các kênh khác nhau, chẳng hạn như viết các báo cáo tóm tắt chính sách, tham dự các phiên đối thoại chính sách, đào tạo các nhà hoạch định chính sách địa phương và viết bài ý kiến trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi tin sẽ có thể đạt được một bước tiến nữa trong năm 2018.

NGHIÊN CỨU

EfD-Vietnam chỉ mới được thành lập vào năm 2017. Các nhà nghiên cứu tại đây đã cùng phát triển và thực hiện một số ý tưởng và dự án nghiên cứu.

Trọng tâm nghiên cứu chính của nhóm chúng tôi trong năm nay là xem xét các lợi ích của rừng ngập mặn và hiệu quả của các chính sách hiện hành liên quan đến quản lý rừng ngập mặn. Nghiên cứu này góp phần vào các chủ đề về lâm nghiệp xanh, cũng như các dịch vụ hệ sinh thái ven biển được liệt kê trong tổng quan nghiên cứu chính sách của trung tâm.

Kết quả nghiên cứu có thể giúp nông dân và chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về lợi ích của rừng ngập mặn đối với nuôi trồng thuỷ sản và sinh kế nói chung. Điều này rất quan trọng đối với việc thay đổi thái độ và hành vi xung quanh việc bảo tồn rừng ngập mặn, và có thể góp phần bảo tồn rừng cũng như sinh kế bền vững của cộng đồng. Ngoài ra, phân tích của chúng tôi về tác động của các chính sách hiện hành về bảo tồn rừng ngập mặn có thể cung cấp thông tin cho việc thiết kế các chính sách hiệu quả hơn trong tương lai và đóng góp đáng kể vào việc bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC HỌC THUẬT

Qua năm hoạt động đầu tiên, các nhà nghiên cứu của EfD-Vietnam đã giảng dạy một loạt các khóa học liên quan đến chính sách phát triển trong cả hai chương trình đại học và sau đại học. Các khóa học bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ kinh tế tài nguyên và môi trường, phân tích lợi ích chi phí, kinh tế biến đổi khí hậu, kinh tế y tế, những chủ đề về kinh tế phát triển, kinh tế học ứng dụng và phương pháp nghiên cứu.

Vào năm 2017, trung tâm cũng đã phối hợp với Bộ môn Kinh tế môi trường của Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh hoàn thành thiết kế Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường. Chương trình này được thiết kế riêng cho các quan chức chính quyền địa phương ở phía nam Việt Nam, cung cấp một sự hiểu biết vững chắc về nền tảng của kinh tế môi trường và các công cụ quản lý môi trường. Khóa đầu tiên của chương trình thạc sĩ này dự kiến bắt đầu vào năm 2018.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Chúng tôi đã học hỏi nhiều kinh nghiệm nhờ vào việc EfD đã chia sẻ về kinh nghiệm dự án "South-South-North" thông qua các hợp tác nghiên cứu. Thông qua đó, Mạng lưới Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Bền vững (SETI), Hợp tác xã Lâm nghiệp và Kế hoạch Phát triển Dịch vụ Hệ sinh thái (ESAforD) áp dụng phương pháp "Cộng đồng Thực hành" đã hoạt động rất tích cực trong năm 2017. SETI đã tổ chức một hội thảo lớn tại trường ĐH Duke vào tháng 5 năm 2017 với hơn 70 học viên. Tương tự, Hợp tác xã lâm nghiệp đã tổ chức một cuộc họp tiếp liền với hội nghị thường niên EAERE tại Athens vào tháng 6 năm 2017.

Tất cả các thành viên đã có mặt trong cuộc họp thường niên EfD ở Addis, Ethiopia vào tháng Mười. Chúng tôi giờ đây bắt đầu thấy được thành quả của những hợp tác này. Các trung tâm học hỏi từ nhau nhiều hơn, và cũng có nhiều sự tham gia hơn trong nhiều phiên họp quốc tế. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ thấy nhiều tác động hơn khi những hợp tác này tiếp tục phát triển.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 01234.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft