Bùi Bích Xuân

Ngày 11/04/2020

Bùi Bích Xuân

Bùi Bích Xuân hiện đang là nghiên cứu sinh sau đại học tại The UiT - Đại học Bắc cực Na Uy. Bà là một giảng viên và một nhà nghiên cứu tại Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang. Bà nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế, tập trung vào Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, từ UiT - Đại học Bắc Cực Na Uy năm 2017. Lĩnh vực nghiên cứu của bà là Kinh tế và Quản lý Thủy sản, Mô hình Kinh tế Sinh học và Định giá Tài nguyên & Môi trường. Nghiên cứu hiện tại của bà bao gồm các đề tài về quản lý xung đột kinh tế trong sử dụng tài nguyên biển, đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái ở vùng biển sâu, đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản bền vững và đánh giá tác động kinh tế của ô nhiễm biển đối với nghề thủy sản. Bà đã xuất bản các bài báo trên Natural Resource Modelling Journal, Journal of Ocean and Coastal Management, Environmental và Resource Economics journal.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft