Chi phí môi trường của nước thải trong ngành chế biến thủy hải sản Việt Nam

Ngày 18/07/2018

Ngành thủy sản của Việt Nam rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo.

Ngành thủy sản của Việt Nam rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, ngành này đang bị đe doạ bởi ô nhiễm công nghiệp. Hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), nằm dọc theo sông / biển và nước thải chưa được xử lý được thải trực tiếp ra ngoài môi trường, mặc dù luật bảo vệ môi trường (LEP) đã được phê duyệt vào năm 2014. Dự án có hai mục tiêu chính:

• ước tính chi phí xử lý ô nhiễm điển hình của nước thải do các công ty chế biến thủy sản thải ra

• tính toán chi phí môi trường do nước thải của ngành chế biến thủy sản gây ra.

 

Điều này cung cấp các biện pháp chi phí cận biên hoặc lợi ích xã hội theo sự thay đổi của một đơn vị chất lượng môi trường (ví dụ, giảm một kg TN, TP, BOD, COD và TSS trong nước thải). Những ước tính này sẽ là bằng chứng thực tế cho việc sửa đổi các quy định quốc gia hiện hành về nước thải của ngành chế biến thủy sản vốn lâu nay được thực thi một cách yếu kém. Chi phí môi trường có thể được sử dụng để tính toán GDP xanh của ngành.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft