Đặng Lê Hoa

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU

Đặng Lê Hoa

Email: danglehoa@hcmuaf.edu.vn
Số điện thoại: +84-28-3896-1708

TS. Đặng Lê Hoa là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chuyên ngành chính của bà là kinh tế nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Bà làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau về nông nghiệp, môi trường và phát triển. Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà chủ yếu tập trung vào sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, đánh giá tác động môi trường và các vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển. Bà cũng đã xuất bản nhiều bài báo khoa học trên một số tạp chí bình duyệt như Environmental Science & Policy, Natural Hazards, Environmental Management, Climate and Development, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft