Đào tạo

Giới thiệu các khóa huấn luyện, các chương trình đào tạo Trung tâm Môi trường cho Phát triển tham gia phụ trách và hỗ trợ

 

Trung tâm Môi trường cho Phát triển, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các chương trình đào tạo liên quan đến Kinh tế và Quản lý Môi trường tại Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của địa phương.

1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2. Môn học: Kinh tế Môi trường (Bậc đại học)

3. Môn học: Phân tích Lợi ích - Chi phí (Bậc đại học)

4. Môn học: Phân tích Kinh tế Môi trường (Bậc cao học)

5. Khóa huấn luyện: Hạch toán Quản lý Môi trường

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft