Nguyễn Lưu Bảo Đoàn

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU

Nguyễn Lưu Bảo Đoàn

Email: doannlb@ueh.edu.vn

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoàn là giảng viên toàn thời gian của Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đang giảng dạy môn kinh tế đô thị, kinh tế học không gian, và kỹ năng viết học thuật. Nghiên cứu chính của ông bao gồm sử dụng đất đai, kinh tế đô thị và các vấn đề phát triển.

 

Ông Đoàn nhận bằng tiến sĩ Quy hoạch và thiết kế đô thị từ trường Đại học Maryland và bằng Thạc sĩ Chính sách công của Đại học Indiana. Các xuất bản của ông được đăng trên Urban Studies, Environmental and Planning B: Planning and Design, Economic Development Quarterly, Vietnamese Journal of Economic Development, và Vietnamese Journal of Urbanism.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft