Nguyễn Văn Giáp

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU CẤP CAO

Nguyễn Văn Giáp

Email: giapnv@ueh.edu.vn

TS. Giáp hiện nay là giảng viên khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM

 

TS. Nguyễn Văn Giáp là một nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách nông nghiệp tại Sáng kiến ​​chính sách công hạ lưu sông Mekong (LMPPI) tại Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm nhu cầu nông nghiệp và phân tích giá cả, cơ cấu và sức cạnh tranh thị trường nông nghiệp, và phát triển nông nghiệp bền vững. Tiến sĩ Giáp đã xuất bản các bài báo của mình trên các tạp chí hàn lâm: Applied Economics, Marine Resource Economics, Aquaculture Economics and Management, Food Distribution Research, Advances in Management and Applied Economics. Ông hiện đang nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, đánh giá chương trình phát triển nông thôn mới và củng cố đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long.

 

Tiến sĩ Giáp nhận bằng tiến sĩ Kinh tế ứng dụng và bằng Thạc sĩ Thống kê từ Đại học Auburn năm 2010, bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) vào năm 2002. Trước khi gia nhập LMPPI, TS. Giáp là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ​​tại Đại học Auburn từ 2010-2012, giảng viên Kinh tế tại Đại học Tân Tạo từ 2012-2013, và Giám đốc Trung tâm chính sách và chiến lược nông nghiệp miền Nam (SCAP) tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013-2016.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft