Phạm Khánh Nam

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU CẤP CAO : GIÁM ĐỐC

Phạm Khánh Nam

Email: khanhnam@ueh.edu.vn
Số điện thoại: +84-28-3844-8222

Email: nam.pham@eepsea.net

TS. Nam là Trưởng khoa Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH). Ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế từ Đại học Gothenburg, Thụy Điển vào năm 2011. Lĩnh vực nghiên cứu của ông trải rộng từ đánh giá tác động môi trường đến kinh tế thực nghiệm và các ưu tiên xã hội. Ông Nam cũng đã xuất bản một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí bình duyệt như tờ Oxford Economic Papers, Journal of Public Economics, Journal of Economics & Psychology, Tạp Journal of Development Studies và Land Use Policy. Ngoài ra, ông Nam còn là Giám đốc của Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA).

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft