Tác động của chính sách giao quyền đối với quản lý rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18/07/2018

Dự án nghiên cứu này đánh giá chính sách giao quyền quản lý rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án nghiên cứu này đánh giá chính sách ủy quyền trong quản lý rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2005, chính phủ Việt Nam đã khởi xướng chính sách ủy quyền trong quản lý rừng ngập mặn, giao khoán rừng ngập mặn cho các hộ gia đình để quản lý và bảo vệ. Theo chính sách ủy quyền này, các hộ gia đình được giao khoán rừng ngập mặn được phép chuyển đổi một phần diện tích rừng thành các mục đích sử dụng khác, bao gồm trồng rừng và nuôi tôm. Vấn đề phát sinh khi các hộ gia đình chuyển đổi nhiều hơn mức cho phép, gây thách thức cho chính sách ủy quyền. Nghiên cứu này xem xét liệu chính sách ủy quyền rừng ngập mặn cho các hộ gia đình có giúp bảo tồn rừng ngập mặn hay không. Nghiên cứu điều tra:

• Hộ gia đình có tuân thủ các mức quy định về chuyển đổi không? Yếu tố nào khiến các hộ gia đình chuyển đổi diện tích rừng ngập mặn được giao khoán vào các mục đích sử dụng khác nhiều hơn mức cho phép?

• Chính phủ có thể bảo tồn rừng ngập mặn bằng cách giao cho hộ gia đình quản lý và bảo vệ?

 

Nghiên cứu này dự kiến ​​sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả của chính sách giải thể rừng.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft