Khóa tập huấn về Phương pháp thí nghiệm và giả thí nghiệm trong nghiên cứu kinh tế môi trường và tài nguyên

Ngày 18/12/2019

Từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 12 năm 2019, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) cùng với EfD-Vietnam tổ chức khóa tập huấn các phương pháp nghiên cứu hiện đại “Quasi-experimental and Experimental Methods for Environmental Economic Topics” (Phương pháp thí nghiệm và giả thí nghiệm trong nghiên cứu Kinh tế môi trường) cho 30 nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

 

Từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (Economy & Environment Partnership for Southeast Asia) tổ chức khóa tập huấn các phương pháp nghiên cứu hiện đại “Quasi-experimental and Experimental Methods for Environmental Economic Topics” (Phương pháp thí nghiệm và giả thí nghiệm trong nghiên cứu Kinh tế môi trường) cho 30 nhà nghiên cứu Kinh tế Môi trường và Tài nguyên đến từ các trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. Khóa học được hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ.

Giáo sư James Murphy đến từ Đại học Alaska - Anchorage chia sẻ về phương pháp thí nghiệm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu hiện đại ngày nay. Học viên tham dự khóa học được trải nghiệm các thí nghiệm thực tế, được giới thiệu tổng quan các phương pháp nghiên cứu liên quan được dùng để giải quyết những vấn đề về kinh tế môi trường và tài nguyên trước khi thảo luận về việc thiết kế và tự mình triển khai các nghiên cứu thí nghiệm tương tự. Các chủ đề nghiên cứu thí nghiệm được đề cập bao gồm thí nghiệm về hàng hóa công, đấu giá, nguồn lực tài nguyên chung, thương lượng cũng như lựa chọn đóng góp tài trợ.

Trái ngược với thí nghiệm, dữ liệu được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm kinh tế tài nguyên và môi trường là dữ liệu quan sát. Dữ liệu quan sát không được tạo ra trong quá trình triển khai thử nghiệm có kiểm soát, vì vậy việc hiểu mối quan hệ giữa các biến đòi hỏi các công cụ thống kê nâng cao. Phó Giáo sư Corbett Grainger đến từ Đại học Wisconsin - Madison đã chia sẻ về phương pháp giả thí nghiệm sử dụng kinh tế lượng ứng dụng để đưa ra các suy luận nhân quả dựa trên các dữ liệu quan sát này, đi sâu về phân tích ứng dụng cũng như trọng tâm các nghiên cứu gần đây, đặc biệt phù hợp để phân tích tác động chính sách, vốn thường được các nhà kinh tế môi trường quan tâm.

Kết thúc khóa học, nhiều học viên đánh giá cao về nội dung và phương pháp giảng dạy. Tuy đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, phương pháp thí nghiệm và giả thí nghiệm vẫn còn khá mới lạ với nhiều nhà nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Á. Khóa học này đã mang lại cơ hội cho các đề xuất dự án nghiên cứu đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường ở các quốc gia trong khu vực.

Khóa học do Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) và Trung tâm Môi trường cho Phát triển (EfD-Vietnam) thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ kinh phí.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft