Tuyển dụng Trợ lý nghiên cứu - Low Carbon Project

Ngày 21/10/2021

Dự án “Tổng hợp chính sách toàn diện xây dựng nền kinh tế carbon thấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của các nước đang phát triển” (Inclusive Low-Carbon Transitions for Sustainable Development in the Global South: Development of an Actionable Research Agenda - Regional and National Policy Reviews).

 

Thông báo tuyển dụng EfD-RA-2021 

Giới thiệu dự án

EfD Việt Nam đang triển khai dự án “Tổng hợp chính sách toàn diện xây dựng nền kinh tế carbon thấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của các nước đang phát triển” (Inclusive Low-Carbon Transitions for Sustainable Development in the Global South: Development of an Actionable Research Agenda - Regional and National Policy Reviews).

Đây là một dự án hợp tác giữa EfD Việt Nam, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và EfD Initiative, Đại học Gothenburg, Thụy Điển cùng nhiều trung tâm EfD tại Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Trong đó, EfD Việt Nam đảm nhiệm việc phân tích và báo cáo cho khu vực Châu Á.

Chúng tôi đang tìm ứng viên làm việc với vai trò là trợ lý nghiên cứu.

Mô tả công việc

Tổng hợp thông tin cơ bản về thực trạng các vấn đề môi trường và xã hội tại Việt Nam và một số các quốc gia trọng tâm ở khu vực Châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Ấn Độ, …). Các vấn đề này là đối tượng mà chính phủ các nước phải cân nhắc khi thiết lập chính sách xây dựng nền kinh tế carbon thấp.

Tổng hợp và hệ thống các văn bản thể hiện tầm nhìn của các quốc gia mục tiêu về việc thiết lập chính sách xây dựng nền kinh tế carbon thấp.

Tổng hợp và hệ thống các công cụ chính sách nhằm xây dựng nền kinh tế carbon thấp của các quốc gia mục tiêu, trong đó đề cập các khía cạnh về bình đẳng giới và xoá đói giảm nghèo.

Tổng hợp và hệ thống các cơ chế tài trợ (financing mechanism) cho vấn đề xây dựng nền kinh tế carbon thấp và phân tích mối quan hệ giữa ưu tiên chính sách ở các quốc gia mục tiêu với thực trạng các nguồn tài trợ nơi đó.

Tham gia viết báo cáo tổng hợp nhằm:

o phân tích những cơ hội và thách thức cho quá trình xây dựng nền kinh tế carbon thấp ở cấp độ quốc gia và khu vực;

o hệ thống các nghiên cứu và nguồn thông tin về việc xây dựng nền kinh tế carbon thấp ở cấp độ quốc gia và khu vực; và

o nhận định các lỗ hổng và nhu cầu nghiên cứu nhằm hỗ trợ việc xây dựng nền kinh tế carbon thấp ở cấp độ quốc gia và khu vực.


Thời hạn thực hiện công việc & lợi ích:

- Thời hạn: 6 tháng liên tục kể từ ngày ký hợp đồng.

- Có thể làm bán thời gian hoặc toàn thời gian tùy theo sự thỏa thuận của hai bên.

- Mức lương tương đương khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng.

- Môi trường làm việc học thuật và có cơ hội tiếp cận nhiều dự án nghiên cứu theo hướng kinh tế môi trường, kinh tế phát triển, kinh tế ứng dụng và liên ngành.

Yêu cầu:

☐ Ứng viên có mối quan tâm về học thuật và nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học xã hội;

☐ Có kiến thức về kinh tế môi trường và khả năng phân tích chính sách;

☐ Đang tìm kiếm cơ hội nghiên cứu sinh về các lĩnh vực như kinh tế ứng dụng và kinh tế môi trường.

☐ Có khả năng đọc tài liệu là các báo cáo và bài báo khoa học, văn bản luật và báo cáo chính sách bằng tiếng Anh.
 
Hồ sơ:

☐ Thư bày tỏ quan tâm ứng tuyển (tối đa 2 trang).

☐ Lý lịch khoa học.

☐ Bản sao văn bằng và bảng điểm.

Qui trình ứng tuyển & địa điểm làm việc

- Hồ sơ bản mềm gửi về theo địa chỉ: TS. Nguyễn Quang, quang.nguyen@eepsea.org, và c/c Ms Trần Khánh Hòa, hoa.tran@eepsea.org.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/10/2021. Chúng tôi sẽ phỏng vấn ứng viên phù hợp và dự kiến sẽ triển khai công việc từ tuần thứ nhất, tháng 11/2021.

- Địa điểm làm việc: Làm việc online và thảo luận trực tiếp tại Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Thông báo tuyển dụng EfD-RA-2021

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft