Trương Đăng Thụy

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU CẤP CAO : PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Đăng Thụy

Email: Email: truong@dangthuy.net

TS. Thụy hiện là Trưởng bộ môn Kinh tế tại Khoa kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thụy nhận bằng tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên tại Đại học Alberta, Canada năm 2013. Nghiên cứu của ông tập trung vào kinh tế học đánh giá tác động môi trường, hành vi lựa chọn, rủi ro và bất trắc. Các ấn phẩm của ông Thụy bao gồm các tài liệu được đăng trên Resource and Energy Economics, Land Use Policy, Ecological Economics, và ASEAN Economic Bulletin.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft