Ứng dụng ảnh viễn thám xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày 20/10/2020

Khóa huấn luyện này giúp các nhà quản lý cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng ảnh viễn thám, giải đoán ảnh và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá độ chính xác cũng như hoàn chỉnh bản đồ dựa trên kết quả giải đoán ảnh vệ tinh.

 

Trong nhiều năm qua, ảnh viễn thám là nguồn tư liệu quan trọng và có giá trị cho nhiều dự án, chương trình, công trình liên quan đến điều tra quy hoạch và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lớp phủ thực vật, đặc biệt là trong các phân tích bối cảnh tác động và kịch bản ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Việc giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám ở nước ta trong thời gian qua tuy đã thu được một số kết quả song còn ít, tản mạn và trên thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu, chủ yếu mới tập trung vào lĩnh vực hiện chỉnh bản đồ địa hình, thành lập một số bản đồ chuyên đề cũng như ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý đất đai và một số khía cạnh của môi trường.

 Để giúp các nhà quản lý cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng ảnh viễn thám, giải đoán ảnh và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá độ chính xác cũng như hoàn chỉnh bản đồ dựa trên kết quả giải đoán ảnh vệ tinh, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Chương trình tập huấn “Ứng dụng ảnh viễn thám xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long”. Chương trình do Trung tâm Môi trường cho Phát triển (EfD-Vietnam) tài trợ.

Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý, chuyên viên các sở Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long

                 Số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft