Hạch toán quản lý môi trường tại doanh nghiệp

Ngày 18/04/2020

Khóa tập huấn giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các công cụ hạch toán quản lý môi trường tại doanh nghiệp. Học viên tham dự khóa tập huấn được cập nhật kiến thức về phân tích dòng nguyên liệu-năng lượng, nhận định, đánh giá và phân bổ các khoản chi phí môi trường, và thẩm định tiền tệ và vật chất các dự án đầu tư môi trường tại doanh nghiệp.

 

Trung tâm Môi trường cho Phát triển (EfD-Vietnam) phối hợp cùng các sở/ban/ngành tại các địa phương tổ chức các Khóa tập huấn "Hạch toán quản lý môi trường tại doanh nghiệp".

Đối tượng tập huấn:

  • Ban quản lý doanh nghiệp; kế toán doanh nghiệp, cán bộ quản lý sản xuất; cán bộ quàn lý môi trường của doanh nghiệp (ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất)
  • Quản lý môi trường các khu chế xuất; khu công nghiệp;
  • Cán bộ phòng tài nguyên môi trường, cán bộ sở tài nguyên môi trường

Thời gian tập huấn: 3 buổi

Nội dung: Khóa tập huấn giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các công cụ hạch toán quản lý môi trường tại doanh nghiệp. Học viên tham dự khóa tập huấn được cập nhật kiến thức về phân tích dòng nguyên liệu-năng lượng, nhận định, đánh giá và phân bổ các khoản chi phí môi trường, và thẩm định tiền tệ và vật chất các dự án đầu tư môi trường tại doanh nghiệp. Ngoài ra, khóa tập huấn sẽ giới thiệu đến các cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý môi trường tại Sở Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) và Phòng TNMT cách xây dựng các chỉ số sinh thái để quản lý và đánh giá thành quả hoạt động môi trường của doanh nghiệp. Học viên thực hành các công cụ qua các tình huống điển hình

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft