Nhóm quản lý

Ngày 03/07/2018

Nhóm quản lý hiện nay gồm có 5 thành viên

 

TS. Phạm Khánh Nam - Giám đốc

TS. Phạm Khánh Nam hiện đang là Phó trưởng khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM, Viện trưởng Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA). TS. Khánh Nam đã có nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc nghiên cứu cho Chương trình Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA Program). TS. Khánh Nam cũng đã có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu trên thế giới.

 

TS. Trương Đăng Thụy - Phó Giám đốc

TS. Trương Đăng Thụy hiện đang là Trưởng bộ môn Kinh tế học thuộc khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM. TS. Đăng Thụy đã có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín.

 

ThS. Lê Thành Nhân - Quản lý Tương tác chính sách và Truyền thông

ThS. Lê Thành Nhân hiện đang là Phó trưởng khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi chuyển sang làm giảng viên, ThS. Thành Nhân đã từng trải qua nhiều năm làm công tác về quản lý tại Đại học Kinh tế TP.HCM. 

 

ThS. Trần Khánh Hòa - Quản lý Hành chính và Tài chính

ThS. Trần Khánh Hòa tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển chương trình liên kết giữa Viện Khoa học Xã hội - Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) và Đại học Kinh tế TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế - Tài chính tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand)

 

ThS. Đỗ Hữu Luật - Quản lý Dữ liệu

ThS. Đỗ Hữu Luật tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển chương trình liên kết giữa Viện Khoa học Xã hội - Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) và Đại học Kinh tế TP.HCM. ThS. Hữu Luật quản lý các cơ sở dữ liệu phụ vụ cho nghiên cứu từ các dự án EfD

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft