Phân tích hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Ngày 18/07/2018

Dự án này xem xét tác động của rừng ngập mặn đối với sinh kế của cộng đồng địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án này xem xét tác động của rừng ngập mặn đối với sinh kế của cộng đồng địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2005, chính phủ Việt Nam đã khởi xướng chính sách giao khoán rừng ngập mặn cho các hộ gia đình để quản lý và bảo vệ. Theo chính sách này, các hộ gia đình được giao khoán rừng ngập mặn được phép chuyển đổi một phần diện tích rừng thành các mục đích sử dụng khác, chủ yếu là nuôi tôm. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi nhiều hơn mức cho phép, dẫn đến phá rừng.

Dự án nghiên cứu này điều tra tác động của rừng ngập mặn đến năng suất nuôi tôm và đánh bắt thủy sản. Dự án này có hai mục tiêu nghiên cứu chính:

• Xem xét tác động của hình thức nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặt đối với năng suất.

• Xem xét tác động của diện tích rừng ngập mặn đối với việc đánh bắt của ngư dân.

 

Dự án phần nào cung cấp thông tin về lợi ích của rừng ngập mặn, để có chính sách bảo tồn tốt hơn về rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft