EfD-Vietnam tài trợ cho 2 đề tài nghiên cứu sau đại học

Ngày 31/10/2019

Kết quả xét duyệt tài trợ nghiên cứu năm 2019 đợt 1.

 

Trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development in Vietnam, EfD-Vietnam) xin thông báo kết quả xét duyệt tài trợ nghiên cứu năm 2019 dành cho các luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý Tài nguyên và Môi trường ở Việt Nam.

 

Hội đồng đánh giá đã xét duyệt tài trợ cho đề xuất nghiên cứu “Đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng GIS và kết quả mô hình toán” (Flooding economic loss assessment for Vu Gia - Thu Bon river basin by using GIS and mathematic modelling results) của học viên cao học Lê Thị Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá thiên tai định lượng một cách chi tiết cho một vùng ngập hạ lưu của một lưu vực sông nhằm lượng hóa thiệt hại kinh tế, phục vụ cho công tác quy hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bằng cách ứng dụng kết hợp GIS và hàm thiệt hại để đánh giá rủi ro định lượng đối với thiệt hại kinh tế khi lũ lụt xảy ra.

 

Ngoài ra, EfD-Vietnam cũng đã đồng ý tài trợ cho đề tài “Tích hợp mô hình Input-Output (IO) và Life Cycle Inventory (LCI) trong phân tích kiểm kê vòng đời sản phẩm giấy của Việt Nam”, một phần trong luận án “Tích hợp mô hình IO trong phân tích dòng chất thải rắn từ các ngành kinh tế Việt Nam” của nghiên cứu sinh Tạ Thị Yến, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bằng việc phân tích kiểm kê đầu vào và đầu ra (IO) của các ngành sản xuất khác nhau, kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ cho thấy mối quan hệ của các loại chất thải phát sinh từ các ngành khác nhau, các hình thức xử lý và quản lý chất thải cũng như sự phát thải của các giải pháp xử lý để từ đó đưa ra các kịch bản khác nhau về quản lý. Dựa vào kết quả này, các nhà quản lý sẽ có thể đưa ra các chiến lược, chính sách về quản lý chất thải rắn phù hợp với địa phương của mình.

 

Trong năm 2019, EfD-Vietnam tiếp tục nhận hồ sơ xin tài trợ nghiên cứu dành cho các đề tài luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ lĩnh vực Kinh tế và Quản lý Tài nguyên & Môi trường ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào:

 

  • Biến đổi khí hậu: nước biển dâng, thiên tai, và thích ứng.
  • Chiến lược tăng trưởng xanh: lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, tiêu dùng xanh.
  • Tài nguyên biển và ven biển: dịch vụ hệ sinh thái ven biển, ngư nghiệp và nghèo đói.
  • Ô nhiễm công nghiệp: các công cụ chính sách, tác động đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

 

Số tiền tài trợ lên đến 3,000 USD cho mỗi đề xuất được xét duyệt, mục đích chính là để trang trải cho chi phí thu thập dữ liệu và các chi phí khác để viết luận văn/luận án.

 

Thông tin, điều kiện và hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng truy cập website http://efd.vn/small-research-grants.html

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft