Cải cách nước sinh hoạt tại TPHCM: Nhu cầu, biểu giá và các tác động phân phối

Ngày 18/07/2018

Dự án này phân tích sự lựa chọn của các hộ gia đình ở TP HCM giữa nước máy và nước ngầm và các tác động phân phối của cải cách giá nước.

Dự án này phân tích sự lựa chọn của các hộ gia đình ở TP HCM giữa nước máy và nước ngầm và các tác động phân phối của cải cách giá nước.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), thành phố lớn nhất Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước đang tăng rất nhanh do tiêu thụ bình quân đầu người cũng như quá trình đô thị hoá đang gia tăng nhanh chóng. Điều này dẫn đến một chỉ số ứng suất nước cao, được tính bằng nhu cầu sử dụng nước trên lượng nước ngọt có sẵn. Tỷ lệ này đang gia tăng và dự đoán là 23% vào năm 2020. Mức WSI này được coi là một hạn chế cho sự phát triển bền vững và là nguồn cơn của những xung đột tiềm năng trong việc tiêu thụ nước một cách cạnh tranh. Điều này đòi hỏi sự cắt giảm tiêu thụ nước ở TP HCM. Khi làm như vậy, các biện pháp chính sách có thể sẽ bao gồm việc tăng giá nước và cải cách biểu giá.

Khi người tiêu thụ ở TP HCM phải đối mặt với giá nước cao hơn, họ có khuynh hướng chuyển sang nước ngầm, vốn khả dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, biểu giá theo khối hiện hành được cho là không hiệu quả trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận và chi trả tiền nước đối với người nghèo, cũng không phản ánh chính xác giá trị kinh tế của nước. Thật không may, người tiêu thụ nước hiếm khi được tư vấn về các vấn đề thiết kế biểu giá này. Cải cách giá nước trong tương lai sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu phản ánh được các ưu tiên của người tiêu thụ vì họ sẽ sẵn sàng trả tiền nước dựa theo biểu giá mà họ tin là công bằng và hiệu quả.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất (1) xem xét tác động của giá nước đối với nhu cầu về nước máy và nước ngầm bằng hệ thống Almost Ideal Demand, (2) điều tra các yếu tố quyết định hành vi bảo tồn nước với mô hình multivariate probit, (3) điều tra ưu tiên của các hộ gia đình đối với các biểu giá nước bằng thực nghiệm lựa chọn, và (4) xem xét các tác động phân phối của cải cách giá nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu sẽ được thu thập từ một cuộc khảo sát 2000 hộ gia đình tại TPHCM.

 

Dự án sẽ cung cấp chi tiết về các ưu tiên của người tiêu thụ nước đối với biểu giá, qua đó giúp cho các nhà cung cấp nước và các nhà hoạch định chính sách địa phương lựa chọn thiết kế biểu giá một cách hiệu quả nhất và đáp ứng được các mục tiêu chính sách. Dự án cũng cung cấp cho các quan chức chính phủ và công chúng thông tin về sự công bình trong trợ cấp nước theo kế hoạch định giá hiện hành. Ngoài ra, nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin về sự phân bổ mức trợ cấp nước giữa các nhóm thu nhập và phân phối không gian của các khoản trợ cấp đó. Các kết quả đầu ra có thể làm sáng tỏ mức độ bình đẳng hoặc bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập khi dịch vụ nước công cộng được quan tâm.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 01234.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft