Đỗ Nam Thắng

Ngày 27/07/2018

NHÀ NGHIÊN CỨU

Đỗ Nam Thắng

Email: thang.do@anu.edu.au

Email: donamthang09@gmail.com

 

Tiến sĩ Đỗ Nam Thắng hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Chính sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Úc, sau hơn 20 năm làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Ông là Phó Giám đốc Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Cơ quan Môi trường Toàn cầu (GEF), thành viên Ban tham vấn công chúng của GEF, đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương tại các hội thảo bổ sung GEF7, đại diện quốc gia của Quỹ công nghệ sạch, chủ tịch Nhóm công tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về biến đổi khí hậu và đại diện quốc gia của Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững về môi trường. Ông lãnh đạo các dự án nghiên cứu về quản lý môi trường nước cho các lưu vực sông, xem xét các chứng từ kinh tế môi trường để sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014, đánh giá hiệp lực môi trường của chính sách giảm nhẹ biến đổi khí hậu, thiệt hại ô nhiễm và định giá vườn quốc gia. Ngoài ra, ông cũng là một cánh tay đắc lực hỗ trợ các vấn đề chính sách môi trường cho các khu vực và quốc gia khác nhau, bao gồm quản lý môi trường nước và các thành phố bền vững.

 

Ông Đỗ Nam Thắng có bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ về Quản lý và Phát triển Môi trường từ Đại học Quốc gia Úc và Cử nhân Kỹ thuật Môi trường của Viện Công nghệ British Columbia, Canada.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft