Chiến lược

Ngày 03/07/2018

3 mục tiêu chiến lược chính: Nghiên cứu, xây dựng năng lực, tác động chính sách.

 

EfD-Vietnam hoàn thành sứ mệnh của mình thông qua ba mục tiêu chiến lược chính:

  • Nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu kinh tế môi trường chất lượng cao và nghiên cứu liên ngành nhằm giải quyết những thách thức về con người-môi trường ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Xây dựng năng lực: nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu và người ra quyết định chính sách để trở thành đối tác hiệu quả trong việc hỗ trợ và thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam.
  • Tác động chính sách: thúc đẩy chính sách thực chứng về quản lý môi trường cho Việt Nam bằng cách liên kết quá trình nghiên cứu và quá trình ra quyết định chính sách.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft