Tầm nhìn và mục tiêu

Ngày 03/07/2018

Trung tâm nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam về kinh tế môi trường, đặc biệt về tài nguyên ven biển, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

 

Tầm nhìn:

Định hướng sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân lực để phát triển bền vững ở Việt Nam

Sứ mệnh:

Góp phần vào sự phát triển bền vững bằng cách thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu kinh tế môi trường thành lập dựa trên sự tích hợp kiến thức và phát triển các kỹ năng phân tích.

Mục tiêu:

Là trung tâm nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam về kinh tế môi trường, đặc biệt về tài nguyên ven biển, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft