Lịch sử

Ngày 03/07/2018

EfD-Vietnam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development - EfD) trên toàn cầu nằm trong một mạng lưới quốc tế các viện chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative).

 

EfD-Vietnam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development - EfD) trên toàn cầu nằm trong một mạng lưới quốc tế các viện chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative).

EfD-Vietnam được quản lý bởi Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (Economy & Environment Partnership for Southeast Asia - EEPSEA) tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City - UEH).

Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative) là một chương trình xây dựng năng lực về kinh tế môi trường tập trung vào nghiên cứu, tương tác chính sách và các chương trình học thuật. Mục tiêu tổng thể của EfD là hỗ trợ giảm nghèo và phát triển bền vững bằng cách xây dựng năng lực kinh tế môi trường trong quá trình hoạch định chính sách.

EfD-Vietnam đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam bằng cách thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu kinh tế môi trường dựa trên sự tích hợp kiến thức và phát triển các kỹ năng phân tích.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft